Учебни планове

 Училищен учебен план VI клас - VI А клас, VI Б клас

 Училищен учебен план VII клас - VII А клас, VII Б клас, VII В клас

 Училищен учебен план VIII клас - VIII A клас, VIII Б клас, VIII В клас

 Училищен учебен план IX клас - IX A клас, IX Б клас, IX В клас

 Училищен учебен план X клас - X А класX Б класX В клас

 Училищен учебен план ХI клас

 Училищен учебен план XII клас