Бюджет

ОТЧЕТИ 2022 ГОДИНА:
 

ОТЧЕТИ 2021 ГОДИНА:
 
ОТЧЕТИ 2020 ГОДИНА:
 
ОТЧЕТИ 2019 ГОДИНА:
 

ОТЧЕТИ 2018 ГОДИНА:
 

ОТЧЕТИ 2017 ГОДИНА:
 
ОТЧЕТИ 2016 ГОДИНА:
 
ОТЧЕТИ 2015 ГОДИНА:​