Документи за кандидатстване

1. Заявление, декларация - по образец.
2. Заявление за прием - по образец.
3. Справка от ученическа книжка.
4. Акт за раждане - копие.
5. Медицинско свидетелство за здравословното и имунизационното състояние на ученика, издадено от личния лекар на ученика, удостоверяващо, че съответният спорт не е противопоказен.
6. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.