График НВО

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване през учебната 2019/2020 година