Дейности


 
► Дейности за насърчаване на четенето и грамотността
 
 
Литературно състезание "Знам, мога и ще го покажа"

Състезание по математика за ученици от 7 клас
Патронен празник на 166 СУ "Васил Левски"