Колектив

166. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – София, р-н Подуяне 
ул. “К. Фотинов” No 4, тел.: Канцелария: 847 38 60, 847 39 20

www.166su.com,  e-mail: su_166@abv.bg

nina_ivanova
      Нина Иванова - директор
 
      Тел: 02 / 847-39-20 и 02 / 847-38-60, Факс: 945-15-11
      GSM: 0884 801 502 

 
 
 
 


 

      Ани Стефанова - заместник-директор учебна дейност

      Тел.: 02 / 847-39-20
      GSM: 0889 646 272PDSP     
 
      Георги Стоичков 
- заместник-директор спортна подготовка 

      Тел.: 02 / 945-15-10 и 02 / 847-39-20
      GSM: 0888 914 038
 


 

                                        
                                         Христина Шишева – заместник-директор административно-стопанска дейност,
                                                                             учител по руски език

                                         Галина Мавродиева – училищен психолог
  
                                         Валентина Грозданова - ръководител на направление ИКТ

                                         Стела Христова – учител по български език и литература

                                         Милена Петрова – учител по български език и литература

                                         Димитрина Бисерова – учител по български език и литература

                                         Бойка Захариева – учител по български език и литература

                                         Елка Филчева – учител по английски език

                                         Поля Колева-Шуклева – учител по английски език
                                
                                         Борислав Милев - учител по английски език

                                         Ганка Йорданова – учител по математика

                                         Ценка Найденова – учител по математика

                                         Елена Манолева – учител по математика

                                         Мария Бойчева – учител по математика, информатика и информационни технологии

                                         Весела Маринова  – учител по информатика и информационни технологии

                                         Петя Антонова – учител по история и цивилизация

                                         Ивилина Миланова – учител по история и цивилизация

                                         Галя Тонева – учител по география и икономика

                                         Вергиния Кръстева – учител по философия

                                         Соня Недева – учител по биология и здравно образование

                                         Катя Райкова – учител по биология и здравно образование

                                         Зоя Костова  – учител по физика и астрономия

                                         Зинаида Барзева– учител по химия и опазване на околната среда

                                         Даниела Кадийска – учител по изобразително изкуство

                                         Цветелина Попова – учител по музика

                                         Мария Дочкова  – учител по теоретично обучение

                                         Анна Кирилова – учител по теоретично обучение

                                         Каролина Валериева – учител по теоретично обучение

                                         Гергана Иванова – учител по теоретично обучение

                                         Недко Канелов - учител по спортна подготовка

                                         Едуард Вълчев - учител по спортна подготовка, баскетбол

                                         Иван Гогов - учител по спортна подготовка, баскетбол

                                         Калина Попянкова - учител по спортна подготовка, баскетбол

                                         Светослав Миленков - учител по спортна подготовка, борба

                                        Петър Георгиев - учител по спортна подготовка, борба

                                         Йордан Кунгалов - учител по спортна подготовка, борба

                                         Живко Кунгалов - учител по спортна подготовка, борба

                                         Стефан Тошев - учител по спортна подготовка, борба

                                          Владислав Георгиев  - учител по спортна подготовка, бокс

                                          Нора Тонева - учител по спортна подготовка, волейбол

                                         Мая Николова - учител по спортна подготовка, волейбол

                                         Добромир Лазаров - учител по спортна подготовка, волейбол
                                         
                                         Цветелин Борисов - учител по спортна подготовка, гребане

​                                         Емил Дамянов - учител по спортна подготовка, джудо

                                         Пламена Петрова - учител по спортна подготовка, кану-каяк

                                         Кристиян Илиев - учител по спортна подготовка, кану-каяк

                                         Валя Демирева - учител по спортна подготовка, лека атлетика

​                                         Румяна Ценова - учител по спортна подготовка, лека атлетика

                                         Ангел Бояджиев - учител по спортна подготовка, плуване

​                                         Адриана Прокопиева - учител по спортна подготовка, плуване

​                                         Еньо Васев - учител по спортна подготовка, спортна стрелба

​                                         Наталия Николова - учител по спортна подготовка, спортна стрелба

                                        Константин Георгиев - учител по спортна подготовка, тенис

​                                         Емилия Крумова  - учител по спортна подготовка, художествена гимнастика

​                                         Валентина Симеонова  - учител по спортна подготовка, художествена гимнастика

​                                         Ина Тошева - учител по спортна подготовка, художествена гимнастика

​​                                         Ели Чамишка - учител по спортна подготовка, художествена гимнастика                                         

​                                         Петър Карачоров - учител по спортна подготовка, футбол

​                                         Данаил Иванов   - учител по спортна подготовка, футбол                                          
                               
                                         Атанас Колев - възпитател

                                         Николай Каменов - възпитател

                                         Красимир Станилов - възпитател

                                         Ангел Милев - възпитател

                                         Красимир Замфиров - възпитател

                                         Мария Кирова - библиотекар

                                         Радостина Букурещлиева - технически секретар
                                
                                         Николина Иванова - завеждащ административна служба

                                         Гергина Стойчева - домакин