166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

150 години безсмъртие

Учениците от седмите класове на 166. Спортно училище "Васил Левски" изработиха табла като част от седмицата, посвета на отбелязването на 150 години от обесването на Васил Левски.