166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

16 ноември - Международен ден на толерантността - 6 а клас

Деница Димитрова, класен ръководител на 6 А клас, сподели какво въздействие е оказал Международният ден на толерантността върху нейните ученици:

"Вдъхновихме се от замисъла на този ден. Говорихме с децата колко е важно да бъдат добри и защо е толкова необходимо днес. Възложих им задача да потърсят синоними на думичката и сами се учудиха колко са дълбоки по смисъл. Тази инициатива ги сплоти и им показа,че взаимното уважение, помощта и разбирането ги правят по-добри и успешни."

За да има толерантност  са нужни знания, откритост, общуване, свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.