166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Анонимна, незадължителна анкета

В 166. СУ "Васил Левски" се провежда анонимна, незадължителна анкета за оценяване на качеството на образованието. Анкетата е предназначена за ученици и родители.