166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Един отбор - съвместна дейност между институции с подкрепата на СО - район „Подуяне“ и МКБППМН

Проект „Един отбор“ е превантивна програма изготвена от 166. СУ „Васил Левски“ във връзка с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище, превенция на отпадане от училище и Механизъм за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества. Инициативата се реализира с подкрепата на СО-район „Подуяне“ и МКБППМН.

          Проектът стартира в 106. ОУ, където се проведе открита тренировка по самбо. Демонстрацията се реализира под ръководството на Васил Смилянов - треньор по самбо, професионални състезатели - учениците от 166. СУ „Васил Левски“, които след завършване на средно образование получават диплома за помощник-треньор, госпожа Радмила Колева - ЗДСД и Любомира Вучелийска - училищен психолог - автор и организатор на проекта. На събитието присъства инж. Кристиян Христов – кмет на район „Подуяне“ и госпожа Мариана Андонова – секретар на МКБППМН.

           Спортът допринася за социалното развитие на учениците, като индивидуалният спорт подпомага мотивацията и повишава самооценката. Спортът учи на дисциплина, защото добрите резултати изискват изпълняване на точни инструкции и конкретни правила, уважение към авторитета, съотборниците, конкурентите и публиката.

            Присъединяването на учениците към „Един отбор“, има за цел да даде възможност на всеки участник да разшири социалните си контакти, да се социализира и развие чувство за принадлежност към училищната общност. Спортът учи на толерантност, като обединява хората по цял свят, независимо от тяхната националност, религия, култура и раса. Спортът е здраве.

  1.      СУ „Васил Левски“ благодари за доверието на 106. ОУ, на район „Подуяне“ и наМКБППМН, с които показахме, че всички заедно можем да бъдем „Един отбор“ с обща кауза за „нашите деца“!