166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Открит урок - „Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт“

През месец юни се проведе открит урок в часа по „Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт“ под ръководството на Гергана Иванова – учител по теоретично обучение. В часовете по този предмет учениците научават как да изготвят план-конспект и да проведат тренировка за собствения си спорт, като спазват дидактическите принципи на обучение и правилната методическа последователност. Тези знания и умения са насочени към практическата част от Държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. След представяне на изготвен план -конспект по зададени задачи, беше направен открит урок по време на който учениците от 11. В клас - Иван Митов и Васил Атанасов, демонстрираха придобитите знания и умения, като водиха тренировка по бокс. На открития урок присъстваха Радмила Колева - ЗДСД, Георги Стоичков - организатор обучение по спортна подготовка, Недко Канелов - учител по спортна подготовка и Елизабет Индос – учител по теоретично обучение, които професионално оцениха подготовката на учениците.