166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

ЩАСТЛИВО ЛЯТО!

"По-високо, по-нагоре, повече, по-много…

По-богато, по-голямо, по-добре, по-ново…"

По-велико, по-красиво, по-щастливо, по-спокойно, по-безгрижно лято.

Отмина още една учебна година изпълнена с творческо вдъхновение, спортни постижения и предадени знания.

Щастливо лято!