166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

"Спортен травматизъм" - открит урок

В 166. СУ „Васил Левски“ се проведе открит урок на тема „Спортен травматизъм“. Лектори на събитието бяха госпожа Гергана Иванова – учител по теоретично обучение и госпожа Елизабет Индос – учител по теоретично обучение, със съдействието на госпожа Катя Райкова - учител по биология и здравно образование. Учениците от 8. клас имаха възможност да се запознаят с видовете спортни травми и често срещани наранявания при професионалните спортисти, като се акцентира на превенцията, правилното възстановяване след контузии и тяхното предотвратяване. По време на презентацията бяха дискутирани теми, като: видове изкълчвания, навяхвания, фрактури, тендинит, видове гръбначни изкривявания и стрес фрактури. Откритият урок завърши с практическа част по време на която учениците имаха възможност да се запознаят с различни видове шини, наколенки и кинезио лепенки, като усвоиха начини за оказване на първа помощ и правене на превръзка на пострадал в зависимост от спортните травми.