166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Учебна евакуация при пожар

Днес, 08.11.2023г., в 13:05ч. за първа смяна и в 17:20 часа за втора смяна, се проведе практическо проиграване на ситуация Евакуация при пожар съгласно заповед 97/01.09. 2023г.. Тренировката е част от превантивната програма за намаляване риска при бедствия и аварии, която трябва да покаже на учениците кои са правилните и безопасни действия. 

Благодарим на Иван Христов – председател на училищна Комисия за противопожарна безопасност, за проведената учебна евакуация и на учителите и учениците за добрата организация и бързата реакция за напускане на училищната сграда в рамките на 3 минути.