166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Ръководство

Нина Иванова - директор

Тел: 02 / 847-39-20 и 02 / 847-38-60,

Факс: 945-15-11

GSM: 0884 801 502

Ани Стефанова - заместник-директор учебна дейност

Тел.: 02 / 847-39-20

GSM: 0889 646 272

Георги Стоичков - организатор обучение по спортна подготовка

Тел.: 02 / 945-15-10 и 02 / 847-39-20

GSM: 0888 914 038

 

Радмила Колева – заместник-директор спортна подготовка

Любомира Вучелийска - педагогически съветник

Валентина Грозданова - ръководител на направление ИКТ