166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

Януарска изпитна сесия за ученици от СФО ще се проведе от 04.01.2023 г. до 25.01.2023 г.