166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Самостоятелна форма на обучение

Юнската изпитна сесия за ученици от СФО ще се проведе от 05.06.2023 г. до 16.06.2023 г.

Февруарската изпитна сесия за ученици от СФО ще се проведе от 13.02.2023 г. до 23.02.2023 г.

Януарската изпитна сесия за ученици от СФО ще се проведе от 04.01.2023 г. до 25.01.2023 г.