166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Документи за кандидатстване

  1. Справка от ученическа книжка.
  2. Акт за раждане - копие.
  3. Медицинско свидетелство за здравословното и имунизационното състояние на ученика, издадено от личния лекар на ученика, удостоверяващо, че съответният спорт не е противопоказен.
  4. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.